• dpor telephone +45 2090 4410

Danish Paediatric Orthopaedic Research

Inter-rater reliabilitet af dansk Challenge-test af avancerede motoriske funktioner, til børn og unge med cerebral parese. December 2017. Oral præsentation godkendt til Danske Fysioterapeuters fagkongres i 2018.

Inter-rater reliabilitet af dansk Challenge-test af avancerede motoriske funktioner, til børn og unge med cerebral parese. Kirsten Nordbye-Nielsen. Godkendt til mundtlig præsentation ved Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2018. Abstract.

Authors: Kirsten Nordbye-Nielsen(1,2),, Thomas Maribo(3,4), Trine Friis Gehlert(5), Michael Overgaard(6), Ole Rahbek(1,2), F. Virginia Wright(7,8), Bjarne Møller-Madsen(1,2)

(1)Aarhus Universitet, Aarhus C, Danmark, (2)Aarhus Universitets Hospital, Aarhus C, Danmark, (3) Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet,(4) Region Midtjylland, DEFACTUM, Aarhus C, Danmark, (5)FysioVital, Risskov-Rønde, (6)Thomsen Fysioterapi Randers,(7)Holland Bloorview Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada, (8)University of Toronto, Toronto, Canada